Conferències

Compartint coneixements

  • Conferències per a la Universitat de Girona, Facultat d’Infermeria, adreçades a estudiants de primer curs. Ponències: “L’habilitat de l’autoconeixement i el seu impacte en la salut personal i de les relacions amb els altres”.

 

  • Jornada pedagògica Neurodidàctica i gestió emocional a l’aula organitzada per la Generalitat de Catalunya, adreçades a directors i directores de Centres Penitenciaris. Ponència: “Gestió de les emocions dins i fora de l’aula: docents i alumnat”.

 

  • Jornada pedagògica de la Generalitat de Catalunya adreçada a directors i directores d’Escoles d’Adults: La funció directiva en la educació de adults: lideratge i comunicació i orientació. Ponència: “Comunicació”.

 

  • Congrés AESMAS. Ponència: “La figura del personal administratiu: clau en l’ equip multidisciplinar. Dosis d’autoestima, reconeixement motivació”.

 

  • Jornades empresarials en Cajasol (Sevilla, 2008). Ponència: “¿Líder o jefe?”.

Vols organitzar una conferència o que t’ajudi a fer-ho?